Шановні випускників шкіл, гімназій і ліцеїв, коледжів і технікумів!

Найближчими днями вам потрібно зробити без перебільшення доленосний для вас вибір, від якого залежить все ваше подальше життя – ви приймете рішення про те, в якому ВНЗ і за якою спеціальністю вчитися, ким врешті-решт стати!

Немає часу прекрасніше, ніж студентські роки – безліч доріг, величезний вибір. І я хочу запропонувати вам стати частиною дружньої родини навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту ХНТУСГ.

ННІ бізнесу і менеджменту один з провідних інститутів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка створений в 1997 році. Його відмінною рисою в сучасних умовах є підготовка висококваліфікованих фахівців для національного господарства країни.

В процесі навчання в ННІ БМ особлива увага приділяється фундаментальній економічній підготовці та поглибленому вивченню іноземних мов.

Сьогодні випускники ННІ БМ працюють в державних, акціонерних структурах, в установах науки і освіти, громадських організаціях, в організаціях державного, муніципального управління та самоврядування, ведуть власний бізнес.

Оволодіння ґрунтовними базовими знаннями, фундаментальність університетської підготовки, вміння постійно вчитися і засвоювати нові знання дозволяють нашим випускникам порівняно швидко адаптуватися до мінливих потреб на ринку праці, а широкий економічний кругозір забезпечує в сукупності з ними хороші можливості професійного зростання.

МІСІЯ ННІ БМ – задоволення потреб суспільства, наукового середовища, підприємств і організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування в висококваліфікованих фахівцях – професійних лідерах, здатних чітко формулювати і ставити раціональні цілі, вести людей до них свою команду, надаючи можливість відчути радість перемоги в конкурентній боротьбі.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В ННІ БМ:

• багаторівнева система підготовки: бакалавр – магістр – аспірант – кандидат наук – доктор наук;

• класична освіта (підготовка з управлінських, економічних, юридичних дисциплін), яка дає можливість успішного працевлаштування в майбутньому;

• використання сучасних освітніх технологій: бально-рейтингова система оцінки, використання мультимедійного обладнання, інтерактивні методи навчання;

• можливість вивчення окремих дисциплін (за бажанням студентів) англійською мовою;

• можливість проходження практики та стажування в провідних підприємствах країни та зарубіжжя (Польща, Німеччина, Швейцарія, Норвегія, США);

• гармонійне поєднання в складі викладачів теоретиків і практиків, що дозволяє студентам отримувати знання і навички в управлінській діяльності;

• можливість проживання в комфортабельних гуртожитках з розвиненою інфраструктурою;

• насичене студентське життя – студенти мають можливість розвивати свої лідерські здібності, беручи участь у студентському самоврядуванні, а також реалізовувати творчі амбіції, спортивний потенціал, займатися науковою діяльністю.

Професорсько-викладацький склад випускаючих кафедр ННІ БМ – кафедри економіки та маркетингу, кафедри обліку та аудиту, кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту – фахівці найвищого рівня, які мають авторські підручники і навчальні посібники, статті в провідних наукових вітчизняних і зарубіжних виданнях. Більшість з них мають практичний досвід роботи за фахом, беруть участь в консалтингових і дослідницьких проектах.

Особлива гордість ННІ БМ – Студентська рада. Вас чекає команда веселих, креативних, дружних студентів для участі в спортивних, творчих, наукових заходах, де можна повною мірою проявити свої здібності і таланти.

Впевнена, що отримавши в ННІ БМ хороші професійні знання, ви знайдете своє місце в житті, будете успішними і щасливими! Ми вас чекаємо!

І ще одна порада абітурієнтам: уважно вивчайте інформацію, що розміщується на нашому інформаційному порталі для абітурієнтів та в інших розділах офіційного сайту ХНТУСГ. Ви знайдете там для себе багато нового, цікавого, адже інформаційна відкритість – одна з найважливіших якостей нашого сучасного університету!