ДИРЕКЦІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТТУ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ
ХНТУСГ ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА


 

ЗАЇКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Директор Інституту бізнесу і менеджменту,
кандидат економічних наук, доцент

 


 

Kalinichenko S.N.

КАЛІНІЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник директора,
кандидат економічних наук, доцент


 

 


 

 

 

  ГРІДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Координатор навчально-наукової діяльності,
старший викладач