Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту з року в рік посилює свої лідерські позиції в сфері міжнародної діяльності.
     ННІ БМ бере активну участь у виконанні міжнародних програм у сфері вищої освіти, допомагає іноземним державам в підготовці їх національних кадрів у аграрній сфері.

 
 

ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЛЯГАЄ У:

  • застосуванні досвіду провідних зарубіжних ВНЗів в організації навчально-виховного процесу інституту;
  • поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам навичок побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування;
  • залученні до викладання в єврогрупах викладачів що пройшли закордонне стажування;
  • викладанні фахових дисциплін іноземною мовою;
  • забезпеченні виконання програм короткострокового й довгострокового стажування студентів за кордоном;
  • впровадженні новітніх технологій навчання, визнаних як в Україні, так і за її межами: інтенсивні методи навчання іноземних мов, модульно-рейтингова система проміжного й підсумкового контролю та оцінювання знань, різноманітні види тестування, неформалізовані, популярні нині у світі методики ведення семінарських занять у формі круглих столів, колоквіумів, “мозкових атак” тощо.