ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ


ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ЕКОНОМІКА»


Підготовка фахівців за спеціальністю Економіка здійснюється за рівнями «бакалавр», «магістр», а також «доктор філософії». Обираючи спеціальність Економіка студентам пропонуються навчальні програми «Економіка» та «Економіка агробізнесу».

Професійні компетентності фахівців з економіки включають: діагностику ефективності діяльності підприємства, обґрунтування стратегії його розвитку, виявлення резервів і обґрунтування шляхів збільшення прибутковості бізнесу, розробку та оцінку інвестиційних проектів та ін. 

Агропродовольчу сферу називають локомотивом розвитку національної економіки України та її інтеграції у світовий економічний простір. За оцінками експертів журналу Forbes підприємства АПК входять  до першої десятки підприємств України за обсягм прибутку та інноваційності. Агропродовольча сфера динамічно розвивається у всьому світі та потребує висококваліфікованих фахівців, підготовку яких забезпечує ХНТУСГ ім. П. Василенка.

Широке коло знань та практичних навичок студентів забезпечується вивченням таких дисциплін загальноекономічної і професійної підготовки, як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Бухгалтерський облік», «Інвестування» «Економічна безпека підприємства», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Проектний аналіз», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Маркетинг», «Логістика», та інші. 

Випускники спеціальності «Економіка» успішно працевлаштовуються у сільськогосподарських, промислових, торгівельних підприємствах, а також у банківських та інших фінансових установах, обласних і  районних державних адміністраціях, започатковують власний бізнес.

Майбутні посади:

 • керівник власного підприємства;
 • економіст-маркетолог;
 • керівник економічної служби
 • фахівець з ціноутворення;
 • провідний економіст;
 • економіст зовнішньоекономічної діяльності;
 • економіст з планування;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення;
 • спеціаліст з організації та нормування праці;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст з планування ефективності;
   

Наші студенти мають можливість проходити виробничу практику в агропромислових підприємствах України, Великобританії, Німеччини, Данії, Франції.

 


ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ


ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«МЕНЕДЖМЕНТ»
 

Безперечно, всього не передбачиш. Ситуація на ринку праці змінюється досить швидко. Однак в умовах ринкової економіки  професія менеджера є однією із самих популярних, престижних і затребуваних

МЕНЕДЖЕР

– ЦЕ ПРОФЕСІЙНИЙ КЕРІВНИК –  від керівника підрозділу до керівника підприємства, фірми, корпорації, а також до вищого рівня державного керівництва.

 – це визначальна фігура системи управління будь-якої сучасної організації.

 – це  фахівець, від якого залежить успіх комерційної діяльності тієї чи іншої організації.

НАШІ ВИПУСКНИКИ-МЕНЕДЖЕРИ

 • конкурентоспроможні на ринку праці;
 • мають вагомі перспективи подальшого професійного і кар’єрного зростання як в Україні, так і за кордоном;
 • успішно працюють в усіх сферах суспільного життя і галузях національної економіки.

ЧИМ ДОВОДИТЬСЯ ЗАЙМАТИСЯ МЕНЕДЖЕРУ?

Менеджер відповідає за успішну діяльність комерційної організації. В першу чергу він планує шляхи її розвитку. Орієнтуючись на поставлені цілі, розробляє способи їх досягнення. Важливо грамотно розподілити обов'язки між співробітниками організації і навчитися мотивувати підлеглих.

Успішний керівник повинен уміти контролювати виконання поставлених завдань, коригувати роботу співробітників, направляти їх зусилля в потрібне русло. Успішний спеціаліст даної сфери діяльності має володіти лідерськими якостями. Тоді він стане одним із кращих.

КОМУ ПІДХОДИТЬ ЦЯ ПРОФЕСІЯ

Стати успішним менеджером-управлінцем мають всі шанси амбітні люди з явно вираженими лідерськими якостями. Ці особистості повинні мати волю до перемоги, бажання досягти висот.

Вони повинні мати аналітичний склад розуму, бути наполегливими та цілеспрямованими, мати бажання стати одним із кращих. Це люди з добре розвиненими комунікабельними здібностями, відмінною пам'яттю, вмінням домовлятися і знаходити конструктивні шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ

* Менеджер - це керівник і у нього завжди є підлеглі.

* Менеджер може бути підприємцем, тобто керувати власною справою, а може бути найманим працівником.

* Менеджер може керувати комерційною або некомерційною організацією.

* Менеджери очолюють державні, громадські та релігійні організації, і цей список можна продовжити.

Отримуючи диплом за спеціальністю «менеджмент», студент оволодіває знаннями, які дозволять йому стати ефективним керівником!

ЧИ СКЛАДНО ВЧИТИСЯ ЗА ЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ?

Безумовно, нахили у кожного свої. Так, навчання не здасться складним тим, хто має гуманітарний склад розуму, аналітичні здібності. На першому курсі обов’язкове вивчення загальних предметів на зразок математики, інформатики, іноземної та української мови, але нарисної геометрії, опору матеріалів і фізики точно не буде.

Профільні дисципліни з менеджменту починаються на другому курсі, на першому ж студенти закладуть фундамент вивчаючи політекономію.

 До закінчення університету вони отримають максимальну кількість знань з психології, педагогіки, управління підприємством, процесами, людьми.

РОБОТА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Вибравши професію менеджера-управлінця, важливо прагнути зарекомендувати себе з найкращого боку, проявити свої знання, вміння та лідерські якості – це гарантія отримання більш високої посади і достойної заробітної плати.

Наші випускники успішно працюють:

співробітниками:

на посадах:

на підприємствах АПВ;

керівника підприємства;

в консалтингових фірмах;

менеджера з підбору кадрів;

в банківських установах;

інвестиційного менеджера;

в страхових компаніях;

 менеджера з продажів;

у ВНЗ;

ризик-менеджера;

в посередницьких структурах тощо.

бренд-менеджера тощо.

а також посадовцями:
–  в облдержадміністраціях;

–  в державній фіскальній службі України;

– в державних структурах протидії злочинності у сфері економіки;
– в службі безпеки України тощо.

Якщо у когось досі виникають питання "що буде, якщо вступити вчитися на менеджмент організації", "ким можна працювати по закінченні університету", то варто задуматися про свої особистісні якості та фантазії. Ця спеціальність настільки обширна і відкриває перед людьми стільки можливостей, що її по праву можна назвати універсальною.

Для вступу необхідні сертифікати ЗНО з таких предметів: 1. Українська мова і література. 2. Історія України. 3. Іноземна мова, географія, математика, біологія.

 


ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється за рівнями «Бакалавр» та «Магістр».

Вступаючи на навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти мають можливість обрати освітні програми «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування суб’єктів агробізнесу».

Спеціальність «Облік і оподаткування» є універсальною та професійно-спрямованою. Вона відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців з обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової діяльності, що забезпечує фінансово-інвестиційну стабільність суб’єктів господарювання.

Професія бухгалтера займає лідируючу позицію в ТОП-10 найбільш затребуваних в Україні професій. Бухгалтерська професія має статус міжнародного рівня. Бухгалтер є впливовим радником керівника підприємства та його власників.

Високоякісна різнопланова економічна підготовка фахівців в університеті спрямована на оволодіння ними сучасними методами обліково-аналітичної праці, досконале знання комп’ютерних технологій обліку, аналізу та аудиту, нормативно-правового регулювання бухгалтерського і податкового обліку в Україні та світі, норм професійної етики.

Фахівці з бухгалтерською освітою потрібні для роботи у всіх сферах бізнесу: на підприємствах всіх форм власності, у банках та інших фінансових установах, у страхових компаніях, в аудиторських фірмах, у бюджетних установах, органах фіскальної служби України, у вищих навчальних закладах.

Майбутні посади:

 • головний бухгалтер
 • економіст
 • бухгалтер по окремим об’єктам обліку
 • податковий інспектор
 • фінансовий директор
 • викладач
 • комерційний директор
 • науковий співробітник.
 • аудитор
 

 

Обирай спеціальність «Облік і оподаткування» - стань ефективним фахівцем у галузі обліку, аудиту та оподаткування.

                                                                                                                                                                           

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "МАРКЕТИНГ"

 

Підготовка фахівців за спеціальністю Маркетинг здійснюється за рівнями «бакалавр» та «магістр».

Вступаючи на навчання за спеціальністю Маркетинг студенти мають можливість обрати навчальні програми «Маркетинг» та «Маркетинг інновацій». Ці програми є провідниками у світ сучасного бізнесу.

Маркетинг з’явився як самостійний вид спеціалізації порівняно нещодавно. Але він швидко і динамічно розвивається, винагороджуючи старання маркетологів високими зарплатами.

Маркетолог – це ключова фігура сучасної фірми, фахівець, який займається аналітикою ринку, розробляє цінову політику та стратегію просування товарів на ринку, вивчає поведінку конкурентів та споживачів, здійснює рекламне проектування.

Спеціалісти з маркетингу, можуть працювати у підприємствах усіх форм власності, у проектних організаціях, маркетингових та консалтингових фірмах, наукових та освітніх закладах у таких підрозділах: відділи маркетингу, постачання, збуту, виробництва, міжнародних зв’язків, планово-економічному, контролю якості, маркетингових досліджень, реклами та PR, інших.

Окрім того, високоякісна різнопланова еконо­мічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ.

Майбутні посади:

 • керівник власного підприємства
 • інтернет-маркетолог
 • керівник маркетингової  служби підприємства;
 • маркетолог-економіст
 • керівник відділу (з реклами,  зв’язків з громадськістю)
 • трейд-маркетолог
 • маркетолог-аналітик
 • консультант з маркетингу
 • РR-спеціаліст
 • викладач вищого     навчального  закладу
   

Робота маркетолога дуже багатогранна і цікава. Адже крім  аналітичної частини, ви отримуєте масу адреналіну та можливостей проявити свої творчі здібності.

Саме маркетингова діяльність є основою конкурентоспроможності кожного суб’єкта підприємницької діяльності не лише в Україні, а в усьому світі. 

 

                                                                                                                                                                           

 ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

"ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ"

Підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» здійснюється за рівнем «Бакалавр».

Вступаючи на навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» студенти мають можливість обрати освітні програми «Управління та адміністрування у сфері фінансів» та «Банківська справа та страхування».

В умовах ринкової економіки фінансист перетворюється на одну з провідних фігур на підприємстві, організації чи установі, яка відповідає за розпорядження фондами грошових коштів юридичних осіб. Він може працювати на підприємствах різноманітних форм власності, в регіональних управліннях НБУ та комерційних банках, лізингових та трастових компаніях, фінансово-кредитних та торговельних організаціях, страхових агентствах тощо. Крім того, комплексне розуміння економічних відносин дає змогу бути успішним підприємцем та вести власний бізнес.

Майбутні посади:

 • фінансовий директор
 • брокер з цінних паперів
 • керівник фінансового відділу
 • дилер з цінних паперів
 • страховий агент
 • бухгалтер
 • податковий інспектор
 • аудитор
 • інспектор митниці
 • викладач
 • спеціаліст банківської установи
 • науковий співробітник

 

Обирай спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» - стань ефективним топ-менеджером на підприємстві, в банку чи фінансовій установі.