НДДКР «Механізм підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» 0116U003477 (2016-2020 рр.)

Тематика наукової роботи ННІ БМ до 2021 року

1. Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств Харківської області.

2. Механізми гармонізації економічних відносин на ринку продукції тваринництва.

3. Розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств на ринку зерна ячменю.

4. Організаційно-економічний механізм регуляторної політики в аграрній сфері.

5. Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: теорія методологія, практика.

6. Маркетингові стратегії підприємств-виробників питної води.

7. Управління підприємствами малого та середнього бізнесу на основі кластерного розвитку.

8. Механізми реалізації цінової політики аграрних підприємств на цільових ринках продукції тваринництва.

9. Управління ринками в сільському господарстві.

10. Формування системи маркетингу в агропродовольчому ланцюгу.

11. Мотивація праці найманих працівників в умовах інноваційного розвитку.

12. Інвестиційні стратегії сільськогосподарських підприємств.

13. Організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним розвитком аграрних підприємств рослинницького напряму.

14. Організаційно-економічні засади управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств.

15. Організаційно-економічні засади розвитку біоенергетичного потенціалу аграрних підприємств

16. Стратегічні засади організаційних трансформацій аграрних підприємств тваринницького напряму.

17. Механізм управління галузевою структурою аграрних підприємств.

18. Управління конкурентоспроможністю підприємств-виробників зерна в умовах нестабільної кон’юнктури ринку.

19. Організація обліку і контролю в умовах використання комп’ютерної техніки теорія, методологія, практика.

21. Стратегічні засади ризик-менеджменту підприємств агропродовольчої сфери.

22. Ефективність механізмів відтворення в сільськогосподарських підприємствах: теорія, методологія, практика.