ЦЕНТР ПРАКТИКИ ТА ПРАЦЕВЛВШТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ХНТУСГ 
 
 
В університеті в 2008 році було створено центр практики та працевлаштування студентської молоді, який є функціональним підрозділом, який забезпечує організацію проведення практик та працевлаштування студентів.

 

Завданням ЦППСМ є:
– сприяння працевлаштуванню студентів.
– створення банку даних про випускників для забезпечення постійного зв’язку між ними та університетом.
– співпраця з навчально-науковими інститутами та іншими структурними підрозділами університету стосовно практики та працевлаштування студентів.
                                        
До функцій ЦППСМ відносяться:
– організація роз'яснювальної роботи та інформування студентів та випускників щодо нормативно - правових актів державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
– налагодження ділових стосунків університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
– організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками, проведення заходів: дні кар'єри, круглі столи, семінари - практикуми, науково - практичні конференції, ярмарки вакансій;
– інформування навчальної частини університету про наявні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
– інформування ННІ про вакансії потенційних роботодавців;
– контроль моніторингу дирекціями ННІ працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання;
– інформування дирекцій ННІ про об’єкти роботи та бази практик, для студентів;
– контроль формування баз практик випускаючими кафедрами університету;
– організація проведення тренінгів та семінарів спільно з комітетом у справах молоді та спорту і психологічною службою університету;
– висвітлення подій та заходів центру практики та працевлаштування студентської молоді на сайті університету;
– щорічне звітування про проведену роботу.

Університет підтримує тісні зв’язки з Державною служби зайнятості, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями м. Харкова та областей України з метою визначення потреб кадрового забезпечення молодими спеціалістами.

Щорічно за участі Обласного центру зайнятості, міського центра зайнятості для студентів університету проводитьсяярмарок вакансій.

Під час роботи ярмарку здійснювалось інформування молоді службою зайнятості про:
•        стан ринку праці;
•        пропозиції вільних робочих місць;
•        соціальні послуги державної служби зайнятості;
•        рекомендації щодо активного пошуку роботи;
•        рекомендації по складанню професійного резюме;
•        рекомендації щодо співбесід з роботодавцями
▶ презентація роботодавців щодо можливостей працевлаштування випускників вищого навчального закладу;
▶ консультування спеціалістами служби зайнятості в складанні професійного резюме на персональних комп’ютерах для подальшого спілкування випускників з роботодавцями;
▶ розміщення професійного резюме в мережі Інтернет;
▶ автоматизований підбір вакансій для учасників Ярмарку вакансій за допомогою       тач – скрину;
▶ ознайомлення студентів з вакансіями, розміщеними на інформаційних стендах та в папках;
▶ проведення комп’ютерного тестування щодо індивідуальних здібностей та схильностей до різних видів професійної діяльності;
▶ консультування спеціалістами служби зайнятості в Мобільному центрі профорієнтації.

 

Центр практики та працевлаштування спільно з навчальною частиною та випускаючими кафедрами університету надають допомогу студентам в плані забезпечення готовності працювати в ринкових умовах та продовжити реалізацію через бізнес-інкубатор ініційованої університетом регіонально-галузевої програми розвитку, підтримки та кадрового забезпечення малого і середнього підприємництва в інженерно-технічній сфері АПК.
 

 

Студентський актив спільно з центром практики та працевлаштування проводить аналізу умов працевлаштування випускників та проходження практик. Для участі в роботі центру практики та працевлаштування з метою корегування стратегії проходження практик та працевлаштування, до складу центра практики та працевлаштування введено студентський актив.

На всіх факультетах створенню постійно діючий інформаційний куточок з питань працевлаштування та професійної реалізації студентської молоді.

На початку навчального року, а саме вересень – жовтень, проводяться студентські конференції з практики та працевлаштування, по навчально наукових інститутах.