СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ПО ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ
Д 64.832.02

Голова спеціалізованої вченої ради: МАРЕНИЧ Тетяна Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою обліку та аудиту ХНТУСГ.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: ГАЦЬКО  Анатолій Федорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ

За спеціальністю:

  • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

ОГОЛОШЕННЯ: http://khntusg.com.ua/node/2039