Заїка Світлана Олександрівна

народилась 2 червня 1975 року. В 1997 році з відзнакою закінчила Харківський державний технічний університет сільського господарства. Педагогічну і наукову діяльність почала з посади асистента кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Педагогічний стаж: 19 років.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Публікації: автор понад 200 наукових і навчально-методичних робіт.

Дисципліни, що викладаються: аналіз господарської діяльності, економічна діагностика, проектний аналіз, управління проектами.

Кадрова політика ННІ бізнесу і менеджменту: поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, оволодіння викладачами інноваційними методами навчання з метою виконання головного завдання колективу інституту – забезпечення високої якості освіти на основі впровадження європейських норм і стандартів у цій сфері.

Головна мета розвитку ННІ бізнесу і менеджменту: підвищення престижу інституту шляхом створення сприятливих умов для якісної підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців для всіх галузей національної економіки.

Контактна інформація

Адреса: вул. Алчевських 44 (головний корпус), кімната 311.

Телефон: (057) 7-154-164 (секретар)

E-mail: nnibm2017@gmail.com (дирекція).