Головна » 2013 » Березень » 18 » Запрошення на IV Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію
23:09
Запрошення на IV Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію

Запрошуємо наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів-дослідників взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться8-10 квітня 2013 року.

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Національна академія аграрних наук України
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААНУ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Львівський національний аграрний університет
Полтавська державна аграрна академія
Московський державний агроінженерний університет ім. В.П. Горячкіна (Росія)
Білоруський державний агротехнічний університет (Білорусь)
Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусь)

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів-дослідників взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться8-10 квітня 2013 року.

Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій ХНТУСГ ім. П. Василенка і видані окремим збірником, який буде розіслано учасникам конференції, а також до провідних ВНЗ та науково-технічних бібліотек.

ТЕМАТИКА РОБОТИ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Трансформація моделей інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації.
Секція 2. Управління економікою в умовах нестабільності.
Секція 3. Менеджмент, маркетинг, управління бізнесом.
Секція 4. Формування, функціонування та розвиток ринків товарів та послуг.
Секція 5. Фінансова система та обліково-аналітичне забезпечення виробничих та комерційних процесів в економіці.
Секція 6. Проблеми економічної та продовольчої безпеки держави.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

УМОВИ УЧАСТІ

Організаційний внесок - не передбачено.

Вартість публікації тез і статті складає 20 грн. за одну повну або неповну сторінку. На одну доповідь незалежно від кількості авторів буде надіслано один примірник матеріалів.

Для участі в Інтернет-конференції необхідно не пізніше 15 березня 2013 року надіслати на адресу Оргкомітету: 61002, м. Харків, вул. Артема 44, ХНТУСГ ім. П. Василенка, кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту традиційною поштою або електронною на адресуmanagement.konf@mail.ru : 
- тези або тези зі статтею (для студентів лише тези); 
- заявку на участь за запропонованою формою;
обов'язково скановану копію документу про сплату.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

До друку приймаються тези, обсягом 3-4 сторінки, однією з робочих мов конференції. Текст має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word (версії включно до 2003 року) на аркуші формату А5, без нумерації сторінок, шрифтом 11 pt «Times New Roman», інтервал – 1,0, поля – 20 мм з усіх сторін. Назва розміщується по центру прописними літерами (шрифт напівжирний). Нижче, через інтервал, вирівнювання посередині напівжирним курсивом вказується: прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, назва організації, яку представляє. Аспіранти, здобувачі наукових ступенів та студенти на першому аркуші, внизу в примітці, вказують інформацію про наукового керівника: прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання. Через інтервал розміщується основний текст, кегль 11 pt, абзац – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,0 без ущільнення тексту та переносів, вирівнювання по ширині. Через інтервал розміщується література(якщо вона є необхідною та на неї в тексті є посилання).

ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

До друку приймаються наукові статті, обсягом 6-10 сторінок, з дотриманням вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1, у відповідності з якою її структура тексту повинна мати такі елементи (із зазначенням):

- постановка проблеми у загальному вигляді;
- аналіз останніх досліджень і публікацій;
- формулювання цілей статті;
- виклад основного матеріалу дослідження;
- висновки; - література.

Текст має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word (версії до 2003 року) на аркуші формату А5, без нумерації сторінок, шрифтом «Times New Roman», кеглем 11 pt, міжрядковий інтервал –1,0, поля – 20 мм з усіх сторін.

УДК розміщується в лівому верхньому кутку напівжирними літерами та цифрами.

Нижче друкується назва по центру прописними літерами (шрифт напівжирний). Через інтервал по центру напівжирним курсивом розміщується інформація про автора (авторів) у наступному порядку: прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), установа (організація) де працює автор (автори). Аспіранти, та здобувачі наукових ступенів на першій сторінці публікації, внизу в примітці, вказують інформацію про наукового керівника: прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання.

Через інтервал розміщуються анотації українською (або російською) та англійською мовами, абзац –10 мм, шрифт курсив, кегль 10 pt, вирівнювання по ширині.

Нижче друкується основний текст, кегль 11 pt, абзац – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,0 без ущільнення тексту та переносів, вирівнювання по ширині.

Таблиці відокремлюються від основного тексту зверху й знизу інтервалом. При наявності декількох таблиць вони нумеруються арабськими цифрами (наприклад: Таблиця 1), вирівнювання по правому краю. Назва таблиці розміщується нижче, по центру напівжирними літерами з першої прописної.

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення повинно бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation.

Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць – 120х200 мм.

Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

Література відділяється від основного тексту інтервалом і розпочинається зі слова «Література», шрифт напівжирний, абзац – 10 мм, наприкінці ставиться крапка. Кожне джерело розміщується з абзацу і має свій порядковий номер. Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК (бюлетень № 5, 2009).

Статті будуть включені до Вісника ХНТУСГ, який є фаховим з економічних наук.

До статей додається рецензія доктора або кандидата наук відповідного напрямку.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Назва файлу (тез та/або статті) повинна містити прізвище першого автора латиницею. Заявка розміщується в окремому файлі. Електронні версії подаються на магнітному носії (оптичному диску) або електронною поштою на адресу: management.konf@mail.ru

ЗАЯВКА
на участь у IV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

ПІБ автора

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Назва організації

 

Науковий керівник (для аспірантів, здобувачів та студентів)

 

Назва доповіді

 

Секція

 

Поштова адреса

 

Телефони (дом., моб.)

 

E-mail

 

Реквізити для внесення платежу:

Отримувач: ФОП Шведов Олександр Іванович.
Код 2728015930, МФО 300023, ПАТ «УКРСОЦБАНК»
Р/р 26001000078191
Призначення платежу: «За видання наукових праць ННІ бізнесу і менеджменту». Прізвище та ініціали.

Адреса оргкомітету:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка.
Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту
 тел. (057) 7-164-154,
e-mail:  management.konf@mail.ru

Переглядів: 915 | Додав: SK | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: