Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”, філософії і історії України


 

 

Завідувач кафедри: Моїсєєва Наталія Іванівна

 доктор філософії


Адреса: 6100, м. Харків, вул. Артема 44, к. к. 210 (2 поверх)
Телефон:(057) 716-41-56

e-mail: Kntusgunesco96@gmail.com

Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти є невід’ємною складовою підготовки фахівців високого професійного рівня. Саме університет готує еліту суспільства, зобов’язану зберігати і продукувати духовні цінності.

Серед кафедр Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка особливою та унікальною є кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, яка займає гідне місце серед кафедр ЮНЕСКО України.

Кафедра ЮНЕСКО заснована у травні 1996 травні, коли була підписана угода між Генеральним директором ЮНЕСКО та ректором Харківського державного технічного університету сільського господарства (зараз – ХНТУСГ). Завідувачами Кафедри у різні роки були професор, ініціатор створення та засновник академік ВШ України Руденко Д. І. (1996–2001), професор Карпенко І. В. (2002), професор Бурова О. К. (2002–2007), професор Завєтний С. О. (2007–2017). З липня 2017 року Кафедру очолює доктор філософії Моісєєва Н. І.

Одним із головних напрямів науково-практичної діяльності Кафедри є створення комплексної методології форм людського спілкування, що об’єднала філософські, лінгвістичні, психологічні, соціологічні, політологічні, історичні концепції та парадигми в практичному ракурсі.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковому житті Харкова, України та Європи. З 2008 року Кафедра спільно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна є засновником щорічного науково-практичного журналу «Філософія людського спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація», що об’єднує як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Протягом свого існування кафедра ЮНЕСКО випускає міжнародну серію монографій «Філософія мови: у межах та поза межами».

Склад кафедри: 4 професори, 6 доцентів, 3 старших викладача.

Завєтний

Сергій Олександрович

д.ф.н., професор

Воронянський

Олександр Володимирович

к.і.н., проф.,доцент

 

Москальова

Надія Петрівна

к.і.н., проф, доцент

 

Фірсова

Людмила Володимирівна

к.ф.н., проф., доцент

Бондар

Наталя Володимирівна

к.і.н., доцент

Данченко

Ірина Олексіївна

к.п.н., доцент

Лінецький

Леонід Михайлович

к.і.н., доцент

Пилипеннко

Світлана Григорівна

к.ф.н, доцент

Сухіх

Любов Олексіївна

к.ф.н, доцент

Скубій

Ірина Володимирівна

к.і.н., ст.викладач

Омельченко

Галина Юріївна

психолог, ст.викладач

 
     
     
     

На особливу увагу заслуговують дослідження Кафедри, пов’язані з творчою спадщиною видатного українського філософа Г. С. Сковороди. Щорічно кафедра ЮНЕСКО спільно з науковою бібліотекою, гуманітарними кафедрами університету та Національним літературно-меморіальним музеєм Г. С. Сковороди проводить конференції, присвячені висвітленню ідей українського мислителя в контексті сучасності. До цієї роботи активно залучаються й студенти університету (Студентські Сковородинівські читання).

Плідною є співпраця Кафедри з провідними науковцями вищої школи м. Харкова: професор Абашнік В. О., професор Газнюк Л. М., професор Пазиніч С. М., професор Петрушов В. М., професор Пономарьов О. С., професор Прокопенко В. В., професор Чаплигін О. К. та ін.

Викладачами кафедри здійснюється міжнародне співробітництво та закордонне стажування. Кафедра підтримує міжнародні наукові програми й наукову діяльність з іноземними організаціями, серед яких Міжнародний науковий проект «Закордонні мандри Г.С.Сковороди» (спільно з Бременським університетом, Німеччина);участь у Міжнародній Асоціації Гуманітаріїв (МАГ) від України; польсько-український проект «Філософська та соціальна комунікація» (Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Польща).

Кафедра ЮНЕСКО широко використовує можливості візуальної філософії (проект «Образи людського спілкування»). Протягом останніх років були проведені виставки із зазначеної теми в Україні, Литві, Німеччині.

Заслуговують на увагу монографії, видані протягом останніх років «Культура педагога»(С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, Л. М. Тіщенко, Харків, 2015.), «Соціально-комунікативна діяльність як історико-суспільна практика» (Моісєєва Н.І., Харків, 2015)  «Философия взаимодействия: кафедра ЮНЕСКО «Философия человеческого общения» от рождения до наших дней: теория и практика» (Д. І. Мазоренко, В. І. Жила, С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов, А. В. Жиленко, Харьков, 2016), «Культура педагогічного спілкування» (В. І. Жила, С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов, Харьков, 2016), «Медіа і філософія: грані взаємодії» (за ред. Дениско Л. М., Завєтного С. О., Харків, 2017)

Основними напрямами університетської роботи Кафедри є викладання гуманітарних дисциплін студентам, впровадження в практику освіти відповідного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, розробканових освітянських програм гуманітарного напряму у технічному ВНЗ та здійснення наукових досліджень.

На кафедрі викладаються такі дисципліни як «Історія України», «Філософія», «Політологія», «Історія інженерної діяльності», «Соціологія», «Психологія», «Філософія людського спілкування», «Педагогіка та методика викладання у вищій школі».Це науки, що формують творчу особистість, котра є патріотом своєї країни. Освоєння дисциплін гуманітарного циклу має на меті формування загально-культурної та професійної компетенції, що необхідні для успішної професійної діяльності.

Із метою безперервної філософської освіти на кафедрі викладається курс «Філософія людського спілкування», пріоритетним завданням якого є дослідження проблем людської взаємодії й толерантності, а також глибинне філософське осмислення проблем сучасності.

Співробітники кафедри очолюють Комітет у справах молоді і спорту, який координує, організовує та контролює виховну роботу в університеті; Центр гендерної освіти, основним завданням якого є реалізація гендерної політики, впровадження гендерних підходів в освіті; Психологічну службу університету, яка здійснює психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, виставково-музейний комплекс, що долучає до історичної спадщини та сприяє формуванню громадянської позиції.

На базі кафедри щорічно проводяться дві Міжнародні науково-практичні конференції та дві Всеукраїнські студентські конференції; діє науково-методичний семінар.Основними темами наукових досліджень є філософсько-соціологічне осмислення проблем сучасності;питання гуманізації та гуманітаризації вищої освіти. Особливе місце займає національно-патріотичне виховання молоді.

При кафедрі ЮНЕСКО діє філософська магістратура для студентів та випускників вищих навчальних закладів Харкова. Магістранти мають можливість слухати авторські курси провідних фахівців: «Інтелект та логіка керівника», «Філософія можливості творчості та передбачення керівника», «Історія філософії: портрети філософів-керівників», «Філософія техніки», «Філософія права», «Філософія та мистецтво у діяльності керівника», «Філософія та психологія управління», «Імідж керівника», «Етика керівника», «Філософія та теорія соціального управління», «Практична філософія інноваційного менеджменту досягнення Цілей сталого розвитку».

Традиції науково-дослідної роботи продовжує й розвиває студентська молодь. На кафедрі діє науковий студентський гурток «Патріот», студентський дискусійний клуб «Діалог»з обговорення актуальних історико-політичних питань сьогодення та студентський постійно діючий філософський методичний семінар «Ейдос».Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у наукових конкурсах та з гідністю захищають свої роботи й займають призові місця.

Колектив кафедри сповнений нових задумів. На черзі реалізація багатьох наукових ідей; розробка й впровадження нових перспективних концепцій, спрямованих на реалізацію міжвузівських та міжнародних зв’язків; розповсюдження власних досягнень і досвіду; залучення студентства до культуротворчого вектору освіти та розвитку професійної культури.

Плідна робота кафедри відзначена чисельними нагородами, грамотами, подяками. Професор С. А. Завєтний нагороджений дипломом «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін», Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України, дипломом лауреата творчої премії міськвиконкому «Премія імені Р. С. Сковороди», знаком «Відмінника аграрної освіти» та вищою нагородою Національної академії педагогічних наук України – медаллю К. Д. Ушинського.

Серед досягнень викладачів кафедри:  

1.Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2.Подяка Харківського міського голови

3.Почесна грамота Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

4.Почесна грамота Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.

5.Подяка Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

6. Подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

7.Почесна грамота Харківського обласного олімпійського комітету.

8.Подяка Національного літературно-меморіального музею Г. Сковороди.

9.Подяка Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Харківської обласної організації.

9. Почесні грамота Харківського національного технічного університету імені П.Василенка.