ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

до Харківського національного технічного університету сільського

господарства імені Петра Василенка

в 2017 році

 

         Провадження освітньої діяльності у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (далі Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636853, від 19.06.15р. та Акту узгодження переліку спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти від 11.05.2015р .

         Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті Університету.

         Правила прийому розроблені Приймальною комісією Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

 

Читати далі "Правила прийому до ХНТУСГ у 2017 році"