Земляцтво студентів Харківського району

Земляцтво студентів Харківського району створено 15 грудня 2013 року на базі кафедри обліку та аудиту, як добровільна самокерована некомерційна організація. Воностворене при участі і за ініціативоюосіб, щооб'єдналися для досягненнязавданьдіючого Статуту і Положення про земляцтво студентів Харківського району. На зборахземляцтварозглядаютьсянагальніпитаннящодоуспіхівстудентів у навчанні, їхзалучення до наукового та культурного життяуніверситету, можливостей закордонного стажування, новацій в освіті та науці. Крім того викладачі кафедри обліку та аудиту знайомлять студентів-земляків зі змінами, що відбуваються в освітянській сфері, в розвитку сільського господарства та інших галузей національної економіки, процесах організації власного бізнесу тощо. Члени земляцтва залучаються до профорієнтаційної роботи.

Викладачі кафедри в рамках роботи земляцтва проводять робочі зустрічі з представниками керівництва Харківського району щодо співпраці із земляцтвом, в тому числі майбутнього працевлаштування випускників, з аграріями сільськогосподарських підприємств району, фермерами з питань проходження виробничої практики студентами, надання консультаційних послуг сільгосптоваровиробникам, створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів та інших форм співробітництва.

Цілями Земляцтва є:

а) захист і представлення прав і інтересів студентів університету;

б) розвиток братерства і співпраці між студентами ХНТУСГ, а також усвідомлення необхідності взаємодопомоги і відчуття підтримки між студентами.

Основними завданнями діяльності Земляцтва є:

а) захист прав, представлення інтересів, реалізація ідей студентів в суспільному житті ХНТУСГ;

б) реалізація заходів і проектів спільно зі студентськими об'єднаннями, інститутами і кафедрами ХНТУСГ, а також іншими організаціями, цілі яких не суперечать вказаним в Статуті Ради земляцтв ХНТУСГ і дійсному Статуті;

в) організація і проведення культурних, освітніх, наукових, спортивних і інших заходів, фестивалів, конференцій, круглих столів, форумів, семінарів;

г) залучення в суспільне життя ХНТУСХ студентів із загальними інтересами;

д) науково-дослідна діяльність;

є) реалізація інших завдань, що не суперечать Статуту Ради Земляцтва.

Для реалізації своїх цілей і завдань Земляцтво має право:

а) вільно поширювати інформацію про свою діяльність;

б) виступати з ініціативами з різних питань суспільного характеру.