ЗМІЇВСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО СТУДЕНТІВ ХНТУСГ


Зміївське земляцтво ХНТУСГ почало функціонувати в 2013 році на базі кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, як  добровільна самокерована некомерційна організація. Воно створене при участі і за ініціативою осіб, що об'єдналися для досягнення завдань дійсного Статуту і Статуту Ради Земляцтв.

 Мета Земляцтва

Цілями Земляцтва є:

а) захист і представлення прав і інтересів студентів університету;

б) розвиток братерства і співпраці між студентами ХНТУСГ, а також усвідомлення необхідності взаємодопомоги і відчуття підтримки між студентами.

Завдання Земляцтва

1. Основними завданнями діяльності Земляцтва є:

а) захист прав, представлення інтересів, реалізація ідей студентів в суспільному житті ХНТУСГ;

б) реалізація заходів і проектів спільно зі студентськими об'єднаннями, інститутами і кафедрами ХНТУСГ, а також іншими організаціями, цілі яких не суперечать вказаним в Статуті Ради земляцтв ХНТУСГ і дійсному Статуті;

в) організація і проведення культурних, освітніх, наукових, спортивних і інших заходів, фестивалів, конференцій, круглих столів, форумів, семінарів;

г) залучення в суспільне життя ХНТУСХ студентів із загальними інтересами;

д) науково-дослідна діяльність;

є) реалізація інших завдань, що не суперечать Статуту Ради Земляцств.

2. Для реалізації своїх цілей і завдань Земляцтво має право:

а) вільно поширювати інформацію про свою діяльність;

б) виступати з ініціативами з різних питань суспільного характеру.