СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ННІ БМ

Головною метою діяльності СНТ є залучення студентства до наукової діяльності, активізація участі студентів у наукових дослідженнях, підтримка фундаментальних наукоємних ідей, організаційних та управлінських інновацій, обмін знаннями.

Основними завданнями СНТ є:

 • створення сприятливих умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання всебічної допомоги в розвитку власного наукового потенціалу;
 • сприяння формуванню особистості сучасного студента-дослідника з широким демократичним світоглядом;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного студентського співробітництва;
 • здійснення інформаційної діяльності.

Для виконання своїх завдань СНТ:

 • приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
 • проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • пропонує до розгляду на засідання Вченої ради ННІ БМ та кафедр ННІ питання про відзначення студентів – призерів обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних етапів (турів) олімпіад з навчальних дисциплін, конкурсів наукових робіт, магістерських робіт, бізнес-планів тощо;
 • представляє інтереси студентів перед адміністрацією вищого навчального закладу та іншими організаціями з питань навчально-наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • надає рекомендації до вступу до магістратури;
 • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяє розвитку зовнішнього студентського наукового співробітництва;
 • взаємодіє з науковими та науково-дослідними установами, Центром практики та працевлаштування;
 • здійснює публікацію власного періодичного видання (Вісник студентського наукового товариства ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка), в тому числі в електронному форматі;
 • здійснює постійний та безперервний облік участі студентів у наукових заходах;
 • виконує інші функції.
Вищим органом управління СНТ є загальні збори. До складу СНТ входять:
 • Голова;
 • Заступник Голови;
 • Секретар;
 • Ініціативна група з Менеджменту організацій і адміністрування;
 • Ініціативна група з Економіки підприємства;
 • Ініціативна група з Обліку і аудиту;
 • Ініціативна група з Гуманітарних дисциплін.


Гуманітарні студентські наукові конференції

З метою гармонізації розвитку молоді в нашому інституті викладачі гуманітарних кафедр та студентський комітет активно долучають студентів до наукової роботи за гуманітарними напрямами: філософія, історія, культурологія, політологія, мистецтвознавство, гендерна соціологія тощо.

Працюючи за даними тематиками, студенти розвиваються водночас і як науковці, і як творчі особистості, покращується та визначається стиль написання наукових робіт, розвиваються навички риторики та ораторського мистецтва тощо.

Щорічно студенти інституту бізнесу і менеджменту беруть активну участь в таких гуманітарних студентських конференціях:

 • Студентські Сковородиніські читання;
 • Міжнародний молодіжний форум «Молодь і сільськогосподарська техніка в ХХІ століттія» (за філософським напрямом);
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина Українського козацтва у виховній діяльності сучасних вишів»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейські та традиційні українські цінності очима сучасної української молоді»;
 • Міжнародна науково-теоретичної конференція студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес»;
 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих вчених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття»;
 • Міжнародна науково-практичної конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді»;
 • Міжнародна науково-практичної конференція «Інформаційне суспільство: парадигма розвитку в ХХІ ст.»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека ВНЗ: складові успішної діяльності»;
 • інші.

Студенти розглядають актуальні та проблемні питання життя суспільства, детально працюють за обраним напрямом в університеті, в тому числі й під час навчання на магістерських курсах з філософії при кафедрі ЮНЕСКО.

Якщо Вас зацікавила участь у студентському науковому житті, якщо Ви бажаєте знайти нові напрями наукової роботи або вдосконалити вже існуючи на ниві фахового або соціогуманітарного знання, ми залюбки чекатимемо на Вас під час роботи СНТ ННІ БМ!