ЗЕМЛЯКИ – ОБ’ЄДНУЄМОСЯ!

 

Земляцтва в наш час – об’єднання земляків для взаємної допомоги. Їх мета – об’єднання іногородніх студентів університетів для допомоги та моральної підтримки. В нашому університеті також підтримується традиція створення та функціонування земляцтв. Кафедри інституту здійснюють допомогу в організації та функціонування земляцтв за закріпленими районами, а саме: Харківське (кафедра обліку та аудиту), Зміївське (кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту), Шевченківське (кафедра економіки та маркетингу).

Зміївське земляцтво ХНТУСГ почало функціонувати в 2013 році на базі кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Студенти з усіх ННІ Університету, що проживають в Зміївському районі Харківської області об’єдналися задля розвитку братерства і співпраці між студентами; прийняття нових членів; усвідомлення ними необхідності взаємодопомоги і відчуття підтримки між студентами, а також  щоб поспілкуватися і відпочити.  На даний час земляцтво налічує 79 учасників.

Почесним Президентом Зміївського земляцтва є Гацько Анатолій Федорович. Він з гордістю розповідає на зборах земляцтва, що Зміївщина – край багатий історичними місцями та видатними людьми.

Викладачі кафедри організації виробництва,бізнесу та менеджменту намагаються щоб студентське життя членів земляцтва було цікавим та різноманітним, тому студенти беруть участь в культурних, освітніх, наукових, спортивних і інших заходах, конференціях, форумах, семінарах.

Харківське земляцтво займає чільне місце в структурі земляцтв за кількістю учасників. Так, на денній формі в 2016-2017 рр. навчається 81 студент з Харківського району  п’яти науково-навчальних інститутів.

Слід зауважити, що створенню земляцтва передувала велика організаційна робота. Основу ініціативної групи по створенню склали студенти, які брали активну участь разом з викладачами кафедри обліку та аудиту у виконанні задачі програми "Рідне село", розробленої 15.05.2012р. Мінаграрополітики та продовольства України за участю всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, профільних громадських організацій, аграрної науки, міжнародних експертів та аграріїв. Значний поштовх в роботі по виконанню програми «Рідне село» і «Сталий розвиток» в нашому районі приділяє Харківська районна державна адміністрація і особисто її голова – Раїна Ю. І.

 Сумісно проводяться Дні відкритих дверей, постійно діючі семінари «Мій фах – бухгалтер», тематичні брейн – ринги з облікових дисциплін, конкурси із залученням до участі кращих випускників ННІ БМ і кафедри обліку і аудиту, які працюють за фахом, а також інших спеціалістів з провідних установ. Постійно проводиться відвідування шкіл, технікумів, коледжів, навчально-виховних комплексів у Харківському районі з метою підвищення дієвості системи професійної орієнтації, добору та залучення обдарованої та здібної молоді, перш за все із сільської місцевості.

І сьогодні викладачі кафедри обліку і аудиту проводять активну просвітницьку роботу серед студентської молоді, серед громади Харківського району шляхом проведення зустрічей з видатними випускниками для обміну досвідом, заручення підтримкою та налагодження зв’язків. За результатами сумісної праці постійно публікуються статті у районних газетах «Мерефянські вісті», «Трибуна трудящих» і на сайті ННІ БМ.

Земляцтво Шевченківського району Харківської області, куратором якого є кафедра економіки і маркетингу, створено для консолідації зусиль студентів, випускників ХНТУСГ ім. П. Василенка і кафедри-куратора з підготовки висококваліфікованих кадрів та пропагування досягнень ХНТУСГ ім. П. Василенка в Шевченківському районі. До складу земляцтва входить близько 60 студентів університету. На зборах розглядаються нагальні питання щодо успіхів студентів у навчанні, їх залучення до наукового та культурного життя університету, можливостей закордонного стажування, адже викладачі кафедри можуть поділитись власним досвідом стажування як на закордонних підприємствах, так і університетах – щодо новітніх методик викладання. Члени земляцтва повсякчас залучаються до профорієнтаційної роботи. Крім того куратори прагнуть ознайомити студентів-земляків зі змінами, що відбуваються в освітянських процесах, в розвитку сільськогосподарської галузі, процесах організації власної справи тощо.

Викладачі кафедри в рамках роботи земляцтва проводять робочі зустрічі з представниками керівництва Шевченківського району щодо співпраці із земляцтвом, в тому числі майбутнього працевлаштування випускників, зустрічі з аграріями району, робочі зустрічі з представниками фермерських господарств з питань створення обслуговуючих с.-г. кооперативів та бізнес-консалтингу в сфері агропромислового виробництва та інших питань співробітництва.

Не менш активно функціонує Нововодолажзьке земляцтво.  За останній час була  проведена зустріч з головою ради випускників університету Нововодолазького району, начальником управління агропромислового розвитку Нововодолазької РДА, Ляшенко А. Г.  Студенти-члени земляцтва, залучені до роботи у громадській ініціативі "Варта Водолажчини" із підтримки правопорядку на території району, а також  беруть участь у  акціях «Чисте село», «Зелене село», допомагають літнім людям, ветеранам. Викладачі кафедри разом зі студентами продовжують впровадження окремих елементів надання освітянсько-консультативних послуг фахівцям органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.